Chaims's Tours

Discover the Holy Land Like Never Before

כמה מילים על הפרויקט

רצינו להביע את התשוקה של חיים להיסטוריה ותרבות בלוגו ובאתר. מאחר שהו עובד כמדריך טיולים בארץ, בחרנו את הצבע ואת הצורה של חומת ירושלים כבסיס ללוגו וגם שילבנו אותו בעיצוב האתר.
הסגול מביא את הניגוד הדרוש ומדגיש את האופי ה״פאנקי״ של חיים.
התמונות מסיוריו לוקחות את המבקר למסע מרתק בישראל.

הפרויקט של האתר תדמית עם עיצוב ייחודי כלל גם מיתוג.

Branding

Webdesign

"קיבלתי מעל ומעבר לציפיות שלי"

חיים דימשיץ, מדריך טיולים